Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Дата: 15.06.2017, перегляди: 471

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(назва адміністративної послуги)

 

Відділ державної реєстрації Роменської районної державної адміністрації Сумської області

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Відділ державної реєстрації Рогатинської міської ради: 77000, Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Галицька, 40.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відділ державної реєстрації Рогатинської міської ради:

понеділок - четвер - з 8-00 до 17-15,    п’ятниця - з 8-00 до 16-00

вихідні дні - субота, неділя

обідня перерва з 12.00 до 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Відділ державної реєстрації Рогатинської міської ради:

тел./факс (03435) 2-46-40,

Електронна адреса: [email protected];

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) (статті 32, 34)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі – Порядок)

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення фізичної особи або юридичної особи

Продовження додатку

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява.

Документи, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання, документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Документи, що підтверджують внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноважену особу або в електронному вигляді (за бажанням заявника)

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги, розмір та порядок оплати

За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

у паперовій формі - 0,025 розміру мінімальної заробітної плати;

в електронній формі - 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати.

Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому така інформація отримується, округлюється до гривні та зараховується до державного бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України

11.

Строк надання адміністративної послуги

Надається у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви

12.

Перелік підстав для зупинення розгляду документів

-

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява не підлягає реєстрації у базі даних заяв виключно у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом

14.

Результат надання адміністративної послуги

Інформація з Державного реєстру прав

15.

Способи отримання відповіді (результату)

В електронній формі на порталі електронних сервісів або паперовій (за бажанням заявника)