Економіка міста

Дата: 24.11.2015, перегляди: 1179

Показники

Одиниця виміру

Періодичність

 

2016

Примітка

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

тис. грн

щомісячно

385875,6

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення

грн

щомісячно

48513

 

РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) крім банків і бюджетних установ (у фактичних цінах)

тис. грн

річна

32032,6

За 2015 рік

 (з урахуванням зміни ОВД)

Чистий дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї та чисті зароблені страхові премії

тис. грн

річна

1497693,7

–//–

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

тис. грн

річна

70105,1

–//–

Частка підприємств, які одержали прибуток, у загальній кількості підприємств

%

річна

92,3

–//–

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

тис. грн

річна

38072,5

–//–

Частка підприємств, які одержали збиток, у загальній кількості підприємств

%

річна

7,7

–//–

Кількість зареєстрованих суб’єктів за організаційними формами

одиниць

–//–

Додаток2

За 2016 рік

Перелік юридичних осіб зареєстрованих на території

одиниць

–//–

Додаток3

За 2016 рік

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

щоквартально

 

37308

За січень–грудень

2016 року

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу постійного населення

грн.

щоквартально

4722,5

–//–

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком,  з початку інвестування 

тис. дол. США

щоквартально

637,0

На 31.12.2016 року

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного періоду  (у відс. до початку року)

%

щоквартально

96,2

–//–

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу постійного населення

 

дол. США

щоквартально

81,4

–//–