Економіка міста

Дата: 24.11.2015, перегляди: 1297

 

Показники

Одиниця виміру

Періодичність

 

2017

Примітка

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

тис. грн

щомісячно

751236,9

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення

грн

щомісячно

95141

 

РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) крім банків і бюджетних установ (у фактичних цінах)

тис. грн

річна

98952,7

За 2016 рік

 (з урахуванням зміни ОВД)

Чистий дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї та чисті зароблені страхові премії

тис. грн

річна

1972730,7

–//–

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

тис. грн

річна

111485,4

–//–

Частка підприємств, які одержали прибуток, у загальній кількості підприємств

%

річна

94,1

–//–

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

тис. грн

річна

12532,7

–//–

Частка підприємств, які одержали збиток, у загальній кількості підприємств

%

річна

5,9

–//–

Кількість зареєстрованих суб’єктів за організаційними формами

одиниць

щоквартально

Додаток 2

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

щоквартально

 

90174

За січень–грудень

2017 року

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу постійного населення

грн.

щоквартально

11530,0

–//–

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком,  з п  очатку інвестування 

тис. дол. США

щоквартально

705,8

На 31.12.2017 року

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного періоду  (у відс. до початку року)

%

щоквартально

110,8

На 31.12.2017р. до 1.01.2017р.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу постійного населення 

дол. США

щоквартально

90,6

На 31.12.2017 року

ПОСЛУГИ

 

Обсяг реалізованих послуг

тис.грн.

щоквартально

І кв.–10205,1

ІІ кв.– 13695,0

ІІІ кв.– 12851,8

IV кв.– 15730,3

Статистичне спостереження проводиться на дискретній основі

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування:

 

щоквартально

 

 

  • загальна площа житла

тис. кв. м

–//–

820

 

  • загальноосвітні навчальні заклади

К-сть/

уч. місць

–//–

 

  • дитячі дошкільні  заклади

К-сть/

місць

–//–

 

  • лікарні

К-сть/

ліжок

–//–

 

  • амбулаторно-поліклінічні заклади

К-сть/

відвід. за зміну

–//–

 

  • клуби та будинки культури

К-сть/

місць

–//–

 

  • газові  мережі

км

–//–

 

Темп зростання (зменшення) обсягу прийняття в експлуатацію житла, відсотків до  минулого року

%

–//–

72,6

 

ОСВІТА

Кількість дошкільних навчальних закладів

од

річна

2

На кінець

2016р.

у них дітей

осіб

–//–

249

–//–

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення

осіб

щомісячно

7868

На 1.01.2018р

Середня чисельність наявного населення

осіб

–//–

7896

–//–

Чисельність постійного населення

осіб

–//–

7792

На 1.01.2017р.

Кількість чоловіків

осіб

річна

3660

–//–

Кількість жінок

осіб

–//–

4132

–//–

Кількість народжених

осіб

щомісячно

88

За 2017р. 

Кількість померлих

осіб

–//–

119

–//–

Природний приріст (зменшення)

осіб

–//–

–31

–//–

Кількість прибулих

осіб

річна

75

За 2017р. 

Кількість вибулих

осіб

–//–

101

–//–

Міграційний приріст, скорочення (–)

осіб

–//–

–26

–//–

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

т

річна

51,6

За 2016 рік

Утворення відходів

т

–//–

1804,8

–//–