Автомобілі спеціальної призначеності ДК 016:2010 - 29.10.5

Дата: 30.06.2016, перегляди: 1333
Вх.16063XX513185 116 (21.06.2016) від 21.06.2016 р.
 
Оголошення135577
про проведення відкритих торгів 

1. Замовник (генеральний замовник): 

1.1.Найменування – Рогатинська  міська рада Івано-Франківської області

1.2. Код за ЄДРПОУ - 04054323  
1.3. Місцезнаходження – вул. Шевченка, 5, м. Рогатин, Івано-Франківська обл., індекс 77001 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника) - 35429111030573 в УДКСУ у Рогатинському районі, МФО 836014, вул. І. Я.Франка, 3, м. Рогатин Івано-Франківської області,  індекс 77001

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса) – Гавриш Тарас Степанович, провідний спеціаліст відділу муніципальних послуг та правової політики, вул. Шевченка, 5, м. Рогатин, Івано-Франківська обл., індекс 77001, тел., факс (03435)22-360,  rohatyn.mr@gmail.com

 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі  - 650000,0 (шістсот п’ятдесят тисяч) грн. з ПДВ

 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю  - http://rohatyncity.if.ua/

 

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі - ДК 016:2010 – 29.10.5 автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015 – 34114000-9 транспортні засоби спеціального призначення) (автомобіль – сміттєвоз б/в, на базі MAN L2000 8.153 або еквівалент)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 (один)

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг  -  вул. Галицька, 102,  м. Рогатин, Івано-Франківська обл., індекс 77001

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг  - протягом десяти днів з дати оплати.

 
5. Місце отримання документації конкурсних торгіввул. Шевченка, 5, ІІ поверх,  приймальня, м. Рогатин, Івано-Франківська обл., індекс 77001
 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):

6.1. Розмір: 10000,00 грн.

6.2. Вид - завдаток

6.3. Умови надання - строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів,
 повертається відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, не повертається відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону.
 
 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце – вул. Шевченка, 5,  ІІ поверх, приймальня, м. Рогатин, Івано-Франківська обл., індекс 77001

7.2. Строк –  21.07.2016 р. до 09.00 год.

 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце – вул. Шевченка, 5, ІІІ поверх, зал засідань, м. Рогатин, Івано-Франківська обл., індекс 77001

8.2. Дата –21.07.2016 р.

8.3. Час – о 11.00 год.

 

9. Інформація про рамкову угоду.

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

 

10. Додаткова інформація – способи зв’язку для отримання додаткової інформації – тел. (03435)22360.

 

      

       Заступник міського голови                  __________________              Шинкар М. Г.

                                                                                   (підпис, М. П.)  

 

 

 

Рогатинська міська рада Івано-Франківської області

 

 

          «ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

           РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ

          З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

            від "17" червня 2016 р.

 

   ГОЛОВА КОМІТЕТУ З                                                                   

           КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

                            Шинкар М. Г.

                                                                                       м.п.

 

 

 

 

 

 

ТОРГИ (КОНКУРСНІ ТОРГИ)

на закупівлю товару:ДК 016:2010 – 29.10.5 автомобілі спеціальної призначеності

(ДК 021:2015 – 34114000-9 транспортні засоби спеціального призначення) (автомобіль – сміттєвоз б/в, на базі MANL2000 8.153 або еквівалент)

 

 

 

 

 

 

                 ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

                                        Процедура закупівлі – відкриті торги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рогатин – 2016

 

 

 

I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 10.04.2014 р. № 1197-VІI  «Про здійснення  державних закупівель» (зі змінами і доповненнями) (надалі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Рогатинська міська рада Івано-Франківської області

місцезнаходження 

вул. Шевченка, 5, м. Рогатин, Івано-Франківська обл., індекс 77001 

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Гавриш Тарас Степанович, провідний спеціаліст відділу муніципальних послуг та правової політики, тел., факс (03435) 22360, E-mail: [email protected]

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

ДК 016:2010 – 29.10.5 автомобілі спеціальної призначеності

(ДК 021:2015–34114000-9 транспортні засоби спеціального призначення) (автомобіль – сміттєвоз б/в, на базі MAN L2000 8.153

або еквівалент)

вид предмета закупівлі 

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

вул. Галицька, 102, м. Рогатин, 77001

кількість – 1(один)

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

 

Протягом десяти днів з дати оплати

 

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

 

Українською мовою. 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Проведення зборів не планується.

 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Учасники, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, документи пропозиції конкурсних торгів оформляють тільки за підписом.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, скріплена печаткою* та в запечатаному конверті.  Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної в документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі – лота).

Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. 

Копії документів засвідчуються наступним чином: зазначається словосполучення «Згідно з оригіналом», посада особи, що завіряє копію, прізвище та ініціали, дата завірення копії, а також підпис і відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується копією одного з наступних документів: виписки з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреність (оригінал), доручення (оригінал) або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання),   

 - код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- номери контактних телефонів/телефаксів;
- маркування: «Не відкривати до «09.00 год. 21.07.2016 р.»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів з нумерацією сторінок;

- пропозиції конкурсних торгів учасника згідно форми

 (додаток № 3 цієї ДКТ);
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст.16 Закону та вимогам, встановленим ст. 17 Закону (згідно частини  6 цього розділу);

- інших документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів (згідно частини  6 цього розділу).

Учасник у складі своєї  пропозиції конкурсних торгів повинен надати рахунок - фактуру вартості товару в т. ч. ціну за одиницю товару.    

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

 Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

 До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі, витрати, пов’язані  із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо їх надання передбачено), у тому числі і ті, що пов’язані  із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються Учасником  за рахунок його прибутку.

 

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до частини першої статті 24 Закону становить:

10 000,0 грн. (десять тисяч) грн.

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до  пункту 8 частини першої статті 1 Закону - завдаток;
строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 днів

Кошти перераховувати на р/р 31412544700340  в УДКСУ в Рогатинському районі, МФО 836014, код ЄДРПОУ - 04054323,

 код платежу 24060300

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається замовником учаснику процедури закупівлі шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
- не надання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об'єднаннями)  не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об'єднань).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом  90 днів  з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.                    

 До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям відповідно до ст.16 Закону, встановлених Замовником, та вимогам, встановленим ст.17 Закону, за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

1) Кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 Закону:

- наявність фінансової спроможності:

а) копію балансу за 2015 рік з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про передачу та прийняття електронної звітності засобами зв’язку;

б) копію звіту про фінансові результати за 2015 рік з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про передачу та прийняття електронної звітності засобами зв’язку;

в) копію звіту про рух грошових коштів за 2015 рік з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про передачу та прийняття електронної звітності засобами зв’язку (у разі, якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний подавати дану форму, подається довідка в довільній формі про те, що цей звіт він не подає, з посиланням на нормативно-правові акти);

г) оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність  (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (дата довідки не більше 15 - ти денної давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2) Документи, які подаються для підтвердження відсутності підстав у відмові учаснику в участі у процедурі закупівлі та  відхиленню пропозиції конкурсних торгів учасника, відповідно до  частини 1 ст. 17 Закону:

а) пункт 1-1 ч. 1 ст. 17 Закону - відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону.

{З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, пункт 1-1 частини першої статті 17 буде діяти в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 - див. пункт 1 розділу II}.

 На цю вимогу учасники подають :

- інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону. (Як зразок - Додаток № 4).

Переможець торгів подає:

- копію антикорупційної програми переможця;**

- копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи.**

   На підтвердження  вимоги щодо антикорупційної  програми та уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п. 1-1 та п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону, учасник (переможець) у складі пропозиції конкурсних торгів подає інформацію в одному екземплярі.

**Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена частиною 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то такий переможець надає лист-роз’яснення в довільній формі, (як зразок – Додаток № 4) за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.***

б) Пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону - суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

На цю вимогу учасники подають:

- інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався (або не притягувався) до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Переможцем торгів надається:

- інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органу АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом  4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). ***

в) Пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону - фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

На цю вимогу учасники подають:

- інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Переможцем торгів надається:

- оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те, що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, не було засуджено (за кримінальними справами) і що вона в розшуку не значиться та не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцяти-денної давнини відносно дати подання документа. *** 

г) Пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону - службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

На цю вимогу учасники подають:

- інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Переможцем торгів надається:

- оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцяти-денної давнини відносно дати подання документа.***

д) Пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону - юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

На цю вимогу учасники і переможець подають - інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або інформацію в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону. (Як зразок - Додаток № 4).

На підтвердження вимоги щодо антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п.1-1 та п.9 ч.1 ст. 17 Закону, учасник (переможець) у складі пропозиції конкурсних торгів подає інформацію в одному екземплярі.

3)  Документи, які подаються для підтвердження відсутності підстав Замовнику у можливості прийняття рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та можливості відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника, відповідно до  частини 2 ст. 17 Закону:

є) пункт 1 ч. 2 ст. 17 Закону - учасник  має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

На цю вимогу учасники подають - інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що учасник  не має (або має) заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Переможцем торгів надається – оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (або наявність) заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату подання

документа. ***

ж) Пункт 2 ч. 2 ст. 17 Закону - учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

На цю вимогу учасники і переможець подають - інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності)  з даними:

- про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що учасник здійснює господарську діяльність згідно з положеннями його статуту.

з) Пункт 3 ч. 2 ст. 17 Закону – учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон затверджено Розпорядженням КМУ від 23 лютого 2011 р. № 143-р.

На цю вимогу учасники і переможець подають - інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах.

***Документи, що підтверджують відсутність підстав визначених ч. 1 і ч. 2 ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовнику у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі не надання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки, замовник акцептує наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до ч. 3 ст. 31 Закону.

Інші документи:

1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в паперовому вигляді чи сформованого в електронній формі;

2) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізосіб-підприємців);

3) копію паспорта (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб);

4) копію свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи витягу з реєстру платників ПДВ, або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку чи витягу з реєстру платників єдиного податку.

5) основні умови договору (додаток № 1 цієї ДКТ) з приміткою «Згідні з основними умовами договору», підписом і печаткою кожної сторінки;*

6) довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса-юридична та фактична, телефон, факс, електронна адреса);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів); 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Усі документи, які готуються безпосередньо учасником повинні мати вихідний номер і дату документа.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників: юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Такі учасники

Купуємо для потреб міста

Ім'я
Прізвище
Адреса
Телефон
E-Mail
Тип звернення
Повідомлення
  Усі поля обов'язкові до заповнення.