До джерел духовності, патріотизму та самопожертви Слідами наукових конференцій в Рогатині

Дата: 01.08.2017, перегляди: 94
До джерел духовності, патріотизму та самопожертви Слідами наукових конференцій в Рогатині

Життя людське - це великий і безцінний дар нашого Творця. Від Нього через батьків ми отримали досконале тіло, світлу душу, розум, мову. Але про мудрість, тобто, як використати свій розум на добро, кожен має дбати в процесі життя сам. Пізнаючи світ, людина прагне його облагородити власними дум­ками, словами, вчинками. Невичерпним джерелом  для нашого натхнення є наукові дослідження важливих подій, діяльності видатних особистостей, спогадів очевидців, самопожертви в ім'я Бога й України героїв минулих літ і сьогодення.

Наукові конференції "Рогатин­ська земля: історія та сучас­ність", започатковані Львів­ським земляцтвом братів-рога­тин­ців у1995 році, мають успішне продовження. Зупинюся коротко на ІV регіональній науковій конфе­ренції, яка проходила в Ро­гатині 18 жовтня 2016 р. з нагоди 160-ої річниці від дня народження та 100-річчя з дня смерті Івана Франка, та на V науково-практичній конферен­ції, присвяченій 110-ій річниці від дня народження генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, що відбу­лася не так давно - 16 травня.

У межах семи місяців дві наукові конференції у нашому місті є свід­ченням зацікавленості науковців історією краю і міста зокрема. Кожна конференція - це унікальна можливість доповідачам оприлюд­нити матеріали своїх досліджень, а присутнім збагатитися інформацією та зробити для себе особисто певні висновки, усвідомити потребу влас­ної діяльності для користі нащадків. Світ влаштований так, що кожне покоління у відведений йому нашим Творцем час працею мостить дорогу щастя не стільки для себе, скільки для тих, хто буде йти по ній після нього.

Ярослав Польовий в унікальному дослідженні "Іван Франко - вірую­чий християнин" цитує вірш поета "О.Люнатикові":"Я для геніїв гря­дущих Поле дикеє орав, Шлях серед хащів найпущих Просікав і про­тирав. Для голодних пік сквап­ливо Разовий, не панський хліб, І ставав на всяке жниво, І в'язав свій скром­ний сніп". Скорочений виклад статті світлої пам'яті отця доктора Івана Музички "Іван Фран­ко: україн­ському народові невідомий христия­нин" розкриває нам особ­ливості віри в Бога поета, його світосприйняття. Свідчення отця Теодосія Галущин­ського, присут­нього в останньому часі життя Івана Франка, проли­вають світло на історію сповіді поета, його похорон. Висновок о. Івана Музички оста­точно переконує нас, що  "...великим християнином був наш Франко, і, на жаль, невідо­мим нашому народові. Франко зробив багато добра для тих, своїм словом, про яких Христос скаже: "Ви мені це зробили!".

У матеріалах V конференції знаходимо високі слова посвяти своєму народові. Артур Дронь у виступі "Генерал Армії нескорених в очах молоді ХХІ століття" цитує Романа Шухевича: "Ми всі вояки УПА, і всі підпільники, в тому числі і я, повністю свідомі, що рано чи пізно нам доведеться загинути в боротьбі з брутальною силою. Але запевняю вас - ми не будемо боя­тися вмирати, бо, вмираючи, буде­мо свідомі того, що станемо доб­ривом української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрива, щоб у майбутньому на ній виросла нова українська генерація, яка завершить те, що нам не суджено завершити. Ми глибоко віримо в українське молоде поко­ління, що прийде по нас". Героїзм, відданість, запал і самопожертва - все це найяскравіше відображено в житті, боротьбі й смерті провідника україн­ської нації Романа Шухевича на шляху до здобуття Української Самостійної Соборної Держави.

Моє слово до тих осіб, котрі вже тут і сьогодні вимагають для себе всіх благ. Так не буває. Будьмо варті наших попередників, адже користує­мося плодами їхньої одержимої праці, старань, боротьби і самопо­жертви. Без стогону, нарікань і невдоволення працюймо для блага наступних поколінь. Це наш час в історії та ми маємо виконати свій обов'язок.

Завершальним і надзвичайно цінним етапом наукових конферен­цій є видання матеріалів у спеціаль­них збірниках, адже у цьому світі все тліне, крім Слова. Тішить те, що маємо уже сьогодні видруковані матеріали ІV і V наукових конфе­ренцій "Рогатинська земля: історія та сучасність". Відповідальним редактором видань є Ярослав Польо­вий, один із найактивніших органі­за­торів конференцій. Директор ТзОВ "Тріада плюс" (м.Львів) Андрій Трач доклав максимум зусиль, щоб видати збірники першо­чергово, якісно й ошатно.

Особлива подяка міському голові Рогатина Сергію Насалику, депутат­ському корпусу міської ради за розуміння важливості наукових досліджень, за виділення коштів на видання цих книг.

 

Віра МЕДИНСЬКА.