Від кого залежить порядок у місті

Дата: 05.04.2017, перегляди: 134
Від кого залежить порядок у місті

 

Зокрема, збільшено суми коштів на виконання програми щодо благо­устрою, в рамках якої на придбання сміттєвих урн передбачено 187800 грн., закупівлю споруд для дитячих та спор­тивних майданчиків - 190 000 грн., для придбання та встановлення елементів благоустрою на вул.Га­лицькій - 100 000 грн., для ка­пітального ремонту тротуарів на цій вулиці - 350 000 грн., для придбання саджанців, міндобрив для озеленення - 100 000 грн, утримання кладовищ - 50000 грн. тощо.

Майже 2 млн. грн. коштів міського бюджету закладено у поточному році на Програму ремонту житлового та нежитлового фондів м.Рогатина, облаштування прибудинкових тери­торій житлового фонду. На балансі КП "Рогатинське будинкоуправ­ління" сьогодні перебувають 95 житлових будинків, з яких 9 - п’яти­поверхові, стільки ж - чотириповер­хові, 21- триповерховий та 56 - двоповерхові. Загалом із усіх 147 під’їздів 80 % потребують поточного ремонту. Значним є фізичний знос самих будівель, тож на відновлення їх стану потрібні немалі фінансові затрати. У рамках виконання цієї цільової програми передбачено ремонт фасадів житлових та жит­лових будинків комунальної влас­ності міста, дахів  будівель, водо­стічних труб та під’їздів, а також фасаду, даху і відмосток при­міщення музею "Опілля" та багато іншого.

Що стосується Програми поліп­шення функціонування мереж водо­постачання та водовідведення, то загальний  обсяг  її  фінансування  -  3 685 тис. грн. Це - роботи щодо відновлення водопроводу та мережі  на вул.Липовій, С.Бандери, Галиць­кій, 117, ремонту водпровідної мережі на вул.Стуса, Святоми­колаївській, Старомлинській, заміни аварійних ділянок водогону на "Фундуші", відновлення каналізацій­ної мережі у 80-квар­тирному бу­динку на вул. Неза­лежності, встанов­лення каналіза­ційного колектора на вул. Телев’яка, Кобилянської, Ста­ромлинській, ремонт каналізації на вул. Грушев­ського, 3 тощо.

У коментарі для "Голосу Опілля" начальник КП "Рогатинське будин­коуправління" Ярослав Васильців повідомив, що з червня минулого року міська рада започаткувала викачування нечистот з приватних каналізацій мешканців міста на піль­говій основі - один раз в місяць за ціною 52 грн., решту фактичних витрат компенсує міський бюджет. Такий крок влади зумовлений ба­жанням вирішити болючу в Рогатині протягом багатьох років "каналі­заційну" проблему: щоб люди не випускали нечистоти зі своїх ло­кальних каналізацій в рівчаки, поті­чок, річку чи деінде, а мали мож­ливість робити це цивілізовано, до того ж, регулярно, за доступною ціною, не завдаючи шкоди природі та сусідам. За вказаний період комунальники провели 620 таких викачувань рідких нечистот.

Водночас, в окремих багато­квар­тирних будинках існують проблеми із користуванням жите­лями мережею водовідведення, оскільки деякі громадяни часто-густо нехтують елементарними санітарними прави­лами поводження з наданими їм у користування кому­нальними зруч­ностями. Працівникам КП не раз і не два доводилося виїжджати для усунення неполадок в каналізаційних мережах із-за того, що вона забита… лушпинням кар­топлі, металевими скребками для миття посуду, різним ганчір’ям, навіть, зіпсутою рибою… Такі ви­падки були у будинках на вул.Миру, 4, Чорновола,13 та 2, Незалежності, 14, Галицькій, 90. Тож, виходить влада, зі свого боку, ста­рається створити необхідні побутові умови для належного співжиття в громаді, а самі люди що...? Невже, так "допо­магають"? Що керує їхніми вчин­ками? Хотілося б дуже дізнатись правдиві відповіді на такі прості запитання і подивитися оцим шкід­никам у вічі.

До того ж, якщо проаналізувати стан розрахунків громадян з кому­нальними підприємствами міста за надані їм послуги, то оплата меш­канців окремих багатоповерхівок поки що теж доволі низька. Так, за словами Я.Васильціва, жителі 80-квартирного будинку на вул. Неза­лежності,14 заборгували 38 тис. грн. (майже піврічна сума боргу), бу­динку  на  вул.  Незалежності, 17 - 10тис. грн., вул. Чорновола,13 - 8 тис. грн.

Буквально на очах сьогодні змі­нюється Рогатин, набуваючи ошат­нішого та привабливішого вигляду. Але щоб цей процес мав продов­ження в нових корисних справах для громадян, важливі й дії рогатинців. Потрібно, щоби жителі міста не займали позицію споглядання, бай­дужості, або, як у наведених у нашій статті прикладах, навмисного чи ненавмисного шкідництва, а ста­вали повноправними учасниками процесу цивілізованого співжиття в громаді.

 

Ольга КОНОПАДА.