Оголошення

Дата: 19.11.2019, перегляди: 88
Оголошення

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки для встановлення  сонячної електростанції  в урочищі

“за сільгосптехнікою”  м. Рогатин Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.

Замовник:Рогатинська міська рада

77001 Івано-Франківська область, Рогатинський район, м.Рогатин, вул. Шевченка,5

Тел. 03435-21364,  e-mail:   rohatyn.mr[email protected]gmail.com

 

            Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими ДДП

Детальний план території земельної ділянки для встановлення сонячної електростанції  в урочищі “за сільгосптехнікою” м. Рогатин Рогатинського р-ну Івано-Франківської області розроблений на підставі:

-           рішення сесії Рогатинської міської ради Івано-Франківської області № 1282 від 14.03.2019 р.

Територія проектування розташована  в межах міста Рогатин.

Метою даного детального плану території є уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану, уточнення меж земельних ділянок, уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови земельної ділянки для встановлення сонячної електростанції, а також формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень земельних ділянок.  Площа території ДПТ — 3,1719 га.

Реалізація генплану в частині забудови  земельної ділянки, охопленій даним детальним планом території (ДПТ), буде здійснюватись в основному за кошти інвесторів.

Земельна ділянка відведена для розроблення детального плану території (ДПТ) знаходиться в північно-західній частині м. Рогатин в урочищі "за сільсгосптехнікою", неподалік моста, що проходить через р. Гнила Липа через вул. Мухи. Відповідно до  генерального плану це територія виробничого призначення з санітарно-захисною зоною 100 м. Дана ділянка вільна від забудови.

Відсутні централізоване водопостачання, каналізаційна мережа, як побутова так і дощова. Відсутнє газопостачання та електропостачання даної території. Відвід дощової води не організований.  Пожежні водойми, пожрезервуари  на даній території відсутні.

Територія ДПТ має практично рівний рельєф, з мінімальним перепадом відміток по ділянці 0,6 м. Проектована ділянка згідно генплану міста межує:

з західної та північної сторін (через дорогу)  з територіями сільськогосподарського призначення (городи та ріллі); із східної та південної сторін, вздовж ділянки, зі струмком.

Ділянка проектування згідно генерального плану є територією  виробничого призначення. Даним детальним планом не змінюється функціональне призначення даної ділянки. Даний інженерний об'єкт функціонально однорідний - це суцільне поле сонячних панелей.

На ділянці проектування запроектовано сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 1,5 мВт, яка складається з сонячних модулів, КТПН, КРПЗ 10 кВ та службового корпусу (інженерно-побутового блоку).

Об`ємне вирішення  об’єкту продиктоване функціональними і технологічними вимогами. Це сонячні модулі, інженерно-побутовий блок заводського виготовлення, розрахований на перебування у ньому однієї людини (приміщення управління сонячною електростанцією і побутове приміщення). На території ДПТ для забезпечення повноцінного функціонування об’єкту  передбачена трансформаторна підстанція.

Основні під'їзди до проектованої території здійснюються з північно-східної сторони. Вхідна зона знаходиться у північній частині ділянки, де розташовується проектний інженерно-побутовий блок. КРПЗ 10 кВ розташований у південно-західній частині ділянки. Уся територія закладена сонячними модулями.

Санітарно-захисна зона сонячної електростанції становить 50м та входить в існуючу санітарно-захисну зону виробничої ділянки 100 м передбаченої генпланом м. Рогатин. Оскільки сонячна електростаці є альтернавним джерелом енергетики  і шкоди навколишньому середовище не несе, санітарно-захисна зона встановлюєся для захисту населеня від шуму.

Виконано  зовнішній благоустрій  у відповідності  до функціонального призначення окремих планувальних зон території. Проектом пропонується влаштування грунтового дорожнього покриття без організації тротуарів. Територія підприємства огороджена, освітлена ліхтарями.

Територія ДПТ забезпечена замкнутим кільцем проїздів з шириною грунтового покриття 4 м, яке забезпечує доступ до всіх об'єктів, які розташовані в межах даної території.

Для проїзду великогабаритного транспорту передбачено радіуси заокруглення доріг відповідно до ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів".

Якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Рогатинській міській   раді  при відведенні земельних ділянок для мешканців м. Рогатин, або  для  юридичних підприємств,  чи наданні дозволу на розробку робочих проектів на нове будівництво, реконструкцію чи переобладнання  об’єктів на вищерозглянутих ділянках ДПТ, необхідно  враховувати розроблений  детальний план територій, що уточнює та приводить у відповідність розглянуті території до існуючого Генерального плану міста з урахуванням  зонингу, охоронних зон, тощо. При розробці концепцій та стратегій розвитку міста Рогатин, економічних проектів, тощо, органи місцевого самоврядування, як і районні та обласні, також повинні враховувати розроблений ДПТ. І саме тому важливо, яким чином у розробленому документі (ДПТ) враховано екологічні міркування, зокрема пов'язані зі здоров'ям населення, наскільки  взяті до уваги отримані  зауваження, а також причини для прийняття документа в світлі розгляду доцільних альтернатив.

Відповідно до  положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 цього Закону. Даний проект не передбачає видів діяльності  або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

На цей час на енергетичному ринку України склалася ситуація, що потребує пошуку нових і розвитку існуючих альтернативних джерел енергії. В Україні прийняті відповідні нормативні акти, що регулюють та стимулюють розвиток цього напрямку. Це, зокрема: Закони України «Про альтернативні джерела енергії», «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії», Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».  Одним з актуальних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії є сонячна енергія.

Земельна ділянка відведена для розроблення детального плану території (ДПТ) знаходиться в північно-західній частині м. Рогатин в урочищі "за сільсгосптехнікою". Даним ДПТ не змінюється цільове призначення земельної ділянки. Площа території опрацювання ДПТ — 3,1719 га, площа ділянки для влаштування сонячної електростанції — 2,8419 га.  Функціональне призначення ділянки проектування детального плану: для встановлення сонячної електростанції

На ділянці ДПТ  запроектовано сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 1,5 мВт, яка складається з сонячних модулів, КТПН, КРПЗ 10 кВ та службового корпусу (інженерно-побутового блоку).  Наземна фотоелектростанція призначена для виробництва електричної енергії шляхом перетворення енергії сонячного випромінювання в екологічно чисту електроенергію з послідуючою передачею її в зовнішні електричні мережі.

На території проектування потреба в підприємствах і закладах обслуговування населення (окрім інженерно-побутового блоку) відсутня.              

            СЕО встановить ступінь відповідальності розробленим ДПТ  правовим гарантіям захисту прав людини на безпечне життя і здоров'я довкілля.

 

Ймовірні наслідки зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров'я населення ; для територій з природоохоронним статусом; транскордонні наслідки для довкілля, у тому  числі для здоров'я населення:

Сонячна електростанція, що буде запроектована на території ДПТ в м. Рогатин –це функціонально-однорідний інженерний об’єкт, а саме-суцільне поле сонячних панелей. На ділянці проектування запроектовано сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 1,5 мВт, яка складається з сонячних модулів, КТПН, КРПЗ 10 кВ та службового корпусу (інженерно-побутового блоку).

Об`ємне вирішення  об’єкту продиктоване функціональними і технологічними вимогами. Сонячний модуль - це стаціонарна металева конструкція на неглибоких палях, на яку під кутом встановлюються сонячні панелі. Інженерно-побутовий блок - це бокс заводського виготовлення, розміром 2,8м х 5,0м. До його складу входять приміщення управління сонячною електростанцією і побутове приміщення з біотуалетом та умивальником. Інжерено-побутовий блок розрахований на перебування у ньому однієї людини.

На території ДПТ для забезпечення повноцінного функціонування об’єкту  передбачена трансформаторна підстанція.

Основні під'їзди до проектованої території здійснюються з північно-східної сторони .

Вхідна зона знаходиться у північній частині ділянки, де розташовується проектний інженерно-побутовий блок. КРПЗ 10 кВ (закритий комплектний розподільчий пристрій) розташований у південно-західній частині ділянки. Уся територія закладена сонячними модулями.

Санітарно-захисна зона сонячної електростанції становить 50м та входить в існуючу санітарно-захисну зону виробничої ділянки 100 м передбаченої генпланом м.Рогатин. Оскільки сонячна електростаці є альтернавним джерелом енергетики  і шкоди навколишньому середовище не несе, санітарно-захисна зона встановлюється для захисту населеня від шуму.

Вплив на довкілля в нормальних умовах експлуатації сонячної електростанції є мінімальним.  Спеціальних заходів щодо захисту населення від дії електричного поля не передбачаються. Вплив ультразвуку і іонізуючого випромінювання відсутні.

Сонячні електричні станції для виробництва електричної енергії використовують лише сонячні промені, що є необмеженим природним відновлювальним джерелом енергії. Їм притаманні всі переваги відновлювальних джерел енергії, а саме:

- скорочення викидів вуглекислого газу;

- необмежені енергетичні ресурси;

- географічна диверсифікація;

- автономність роботи генераторів;

- створення умов для енергетичної незалежності і енергетичної безпеки держави.

Не зважаючи на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі фотоелементи в незначній кількості містять в собі свинець, кадмій, галій. Сучасні фотоелементи мають обмежений термін експлуатації ( 30-50 років), і в свій час виникне питання їх утилізації.

Згідно з переліком екологічно небезпечних видів діяльності, що затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 27.07.1995 р. №554 зі змінами від 14.02.2001 р. № 142 дод. 21, сонячні електростанції не належать до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Характерними особливостями сонячних електричних станцій є те, що для побудови досить потужної електричної станції використовується незначна загальна площа земельних ділянок. Це зумовлено тим, що електростанція складається з окремих електричних установок, які із умов максимального використання земляного потенціалу, розташовані на досить значній відстані від поверхні землі. Таким чином, майже вся територія, на якій розміщується сонячна станція, може супутньо використовуватись для сільськогосподарських потреб. Обладнання сонячної електростанції не спричиняє шкідливого впливу на земельну ділянку і після закінчення строку експлуатації може бути повністю демонтоване та вивезене.

Передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу, для розташування сонячних модулів з південною орієнтацією.

Поверхові стоки з поверхні СЕС не забруднюються штучними елементами.

Під час експлуатації будуть утворюватися наступні відходи:

побутові відходи, що утворюються від обслуговуючого персоналу; масла трансформаторні відпрацьовані; обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи не ремонтопридатне.

Для збору і тимчасового складування кожного виду відходів на території будівництва передбачені спеціально відведені місця.

Потенційний вплив на атмосферне повітря в процесі експлуатації і обслуговування СЕС оцінюється як мінімальний і представлений, в першу чергу, впливом від роботи техніки та обладнання під час виконання будівельно-монтажних робіт. 

Детальний опис ймовірних наслідків від експлуатації сонячної електростанції буде виконано в процесі проходження процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відповідно до  положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки для довкілля, в тому числі здоров’я населення та територій з природоохоронним статусом, безпосередньо внаслідок розробки та затвердження документа державного планування оцінюються як мінімальні, а в окремих аспектах – як відсутні. 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, - відсутні.

.  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:            

З огляду на те, що територія ДПТ знаходиться в межах міста і площа ділянки для влаштування сонячної електростанції є  відносно малою (площа ділянки — 2,8419 га), варіант будівництва електростанції з інших ( наприклад, вітроелектростанції)  фактично не розглядався. Замовник прийняв рішення про  будівництво саме сонячної  електростанції.

Саме тому генпроектувальник прийняв безальтернативний варіант, який би дозволив із урахуванням існуючої ситуації максимально вирішити основні проблеми використання територій земельної ділянки, що знаходиться в межах міста Рогатин.  Тобто це був сценарій, що доповнював  та уточнював  існуючий (діючий) генеральний план.            

У випадку, якщо документ державного планування не буде затверджено, цілі, пов’язані з підвищенням ефективності використання території за рахунок впровадження альтернативних джерел енергії, досягнуті не будуть. В сучасних умовах пошуку шляхів досягнення максимальної енергонезалежності та впровадження екологічно безпечних джерел отримання енергії наслідки зазначеної альтернативи оцінюються як негативні.

  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

При розробці проекту детального плану території земельної ділянки будуть використані дані органів виконавчої влади про екологічний, санітарно-епідеміологічний стан території, інформація відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, натурні обстеження. Зважаючи на характер ймовірних наслідків, додаткові спеціальні дослідження не передбачені. Стратегічна екологічна оцінка буде здійснюватися з використанням методів аналізу існуючого стану, оцінювання  і прогнозування ймовірних наслідків для довкілля. Критеріями оцінки обрано сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.  

  Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

  Для зменшення  техногенного навантаження на навколишнє середовище при встановленні сонячної електростанції  в урочищі “за сільгосптехнікою” м. Рогатин Рогатинського р-ну Івано-Франківської області і подальшої її експлуатації  проектні рішенняпередбачають ряд заходів.

Зважаючи на характер ймовірних наслідків, до основних заходів запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування  слід віднести ряд ресурсозберігаючих рішень щодо використання води, землі, електроенергії; дотримання норм технологічного регламенту; дотримання правил промислової та пожежної безпеки; розробку планів ліквідації можливих аварійних ситуацій, систем повідомлення про неї.

 Щодо заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення:  при здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  не передбачається  шкідливого впливу шуму на здоров’я населення, неонезуючих випромінювань та інших фізичних факторів.  Не передбачається радіційного впливу  від діяльності об’єктів, що проектуються.  Витримується санітарно-захисна зона 50м, яка входить в існуючу СЗЗ 100м промислової ділянки.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Усі зауваження і пропозиції громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, необхідно надсилати в строк 15 днів з моменту оприлюднення заяви до Рогатинської міської ради

77001 Івано-Франківська область, Рогатинський район, м.Рогатин, вул. Шевченка,5

Тел. 03435-21364,  e-mail:   [email protected]