Консультування міністра юстиції України Павла Петренка

Дата: 24.04.2018, перегляди: 55
Консультування міністра юстиції України Павла Петренка

Процедура оформленнязакордонного паспорту для дитини! КонсультуєМіністрюстиціїПавло Петренко!

Якізакордонніпаспорти зараз видають?                                                                                            

Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій – «чіп». 20 грудня 2016 року припинено прийом документів для оформлення паспортів без «чіпа» з інформацією про особу та її біометричних даних (відцифрованого обличчя, підпису та відбитків пальців особи).

Кудизвернутисьоформлення закордонного паспорта?                                                                      

• До територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби;          

• До центрів надання адміністративних послуг;                                                                          

• До державного підприємства «Документ»;                                                                                    

• До закордонної дипломатичної установи (у разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном).                                                                                                    

У окремих випадках звернення можливе лише до територіального органу ДМС:                                

• Втрата або викрадення паспорта, потреба обміні під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном.                                                                                                                     

• Якщо особа не може пересуватися самостійно або потребує термінового лікування.             

• Оформлення документів для виїзду на постійне проживання усиновленої дитини.

Якінеобхіднозібратидокументи?                                                                                                        

1. Паспорт громадянинаУкраїни (для особи, яка досягла 14-річного віку);                          

2. Свідоцтво про народження або документ, який підтверджує факт народження (якщонемає 14 років).                                                                                                                         

3. Документ, який посвідчує особу законного представника, у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків.                                 

4. Документи, які підтверджують сплату адміністративного збору.                                          

5. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.                                                                                                 

При замовленні другого закордонного паспорта обов'язкова наявність раніше виданого закордонного паспорта або проїзного документа дитини (діючого, не діючого, на інше прізвище). Сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 12 років за дозволом батьків (законних представників).

Хтоможезвернутись за оформленням паспорта для виїзду за кордон?                                                       1. Особа, яка досягла 16-річного віку, на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;             

2. Особа, яка не досягла 16-річного віку, на підставі заяви-анкети одного з батьків чи опікунів.                                                                                                                                            

У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява має бути нотаріально засвідчена перед поданням.                                                                                           

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає дитина.
У разі оформлення паспорта дитини меншої 16 років, яка проживає з одним із батьків, а місце знаходження другого з батьків невідоме, необхідно подати оригінал або засвідчену копію одного з документів:                                                                                                                                    

• свідоцтва про смерть другого з батьків;                                                                                    

• рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;                                      

• рішення суду про визнання другого з батьків безвісновідсутнім;                                                        

• рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;                                                    

• довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету;

• оригінал витягу з реєстру актів цивільного стану про народження із зазначенням відомостей про батька.                                                                                                                       

Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

Скількикоштуєоформленням паспорта для виїзду за кордон?                                                        Залежитьвід строку виготовлення.                                                                                             

Не довше 20 днів – 557 грн 32 коп.                                                                                       

Не довше 7 днів – 810 грн 32 коп.                                                                                    

Не довше 3 днів (у зв’язку з нагальною потребою в лікуванні чи смертю родича, який проживав за кордоном) – 810 грн 32 коп.                                                                                      

Вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі становить від 20 до 250 доларів США.

Де забратиготовий паспорт?                                                                                                                 

Видача паспорта здійснюється тим самим органом, який прийняв документи.
Для отримання паспорта для виїзду за кордон, пред’являється документ, що посвідчує особу.                     Паспорт дитини до 12 років може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку. 
Паспорт для виїзду за кордон дитині від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на цезаконним представником на підставі довіреності за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Чи є якісьособливімоментинаяківартозвернутиувагу?                                                               

• У випадку відсутності біометричного паспорта для виїзду за кордон дитині – громадянину України необхідно оформити відповідну візу у представництві тієї країни, куди планується подорож                                                     З дітей віком до 18 років і дітей віком до 21 року, які перебувають на утриманні, плата за оброблення заяв про оформлення віз не стягується.                                                                                             

• За наявності паспорта громадянина України або проїзного документа дитини дитина може перетинати кордон з Республікою Білорусь.                                                                                             

• За наявності паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм або проїзного документа дитини дитина може перетинати кордон з Турецькою Республікою.                                                                                                                                        

Коли доведетьсяотримуватиновий паспорт?                                                                                     

Паспорт для виїзду за кордон оформляється на 4 роки особам, які не досягли 16-річного віку, і на 10 років особам, які досягли 16-річного віку.