"Христос Воскрес - і дух наш воскресає"

Дата: 16.04.2018, перегляди: 80
"Христос Воскрес - і дух наш воскресає"

У піднесеному настрої за добрим християнським зви­чаєм поблагословили свято на добрий почин духовні отці, привітавши присутніх із Воскресінням Христовим. Теплі слова привітань да­рували зі сцени директор департаменту освіти і науки обласної державної адмі­ністрації Віктор Кімакович, директор департаменту аг­ро­­промислового комплексу ОДА Іван Андріїшин, голова районної ради Роман Гри­нишин, заступник міського голови Микола Шинкар, сек­ретар міської ради Галина Богун, депутат обласної ради Богдан Дідик та інші. Приємною миттю стало і вручення пода­рунків - від депутатів районної ради Ігоря Третяка та міської ради Лю­бомира Ляльки на­род­ному тан­цю­вальному колективу нав­чаль­ного закладу  вручили ноутбук, а заступник голови рай­держ­ад­міністрації Оксана Ка­нюка, передавши вітання від голови райдержадміністрації Петра Білінського, подарувала ко­леджу від виконавчої влади району пам'ятний образ.

Творчий звіт, про­ни­заний вда­лим музичним оформ­ленням, був, дійс­но, самобутнім і багатим на яскраві та­ланти. Гля­дачі теж прояв­ляли неа­бияке задо­во­лення, ад­же мали змогу вкотре відпо­чити душею та сер­цем. Відрадно, що агроко­ледж не лише нав­чає дітей фаху, а й роз­виває їхні творчі здібності, сприяє відродженню ук­раїн­ських звичаїв і тра­дицій.

До слова: в цьому нав­чальному закладі впро­­довж багатьох років діє студентсько- викла­даць­кий хор, що налічує близько 70 учасників. У репертуарі - народні, фольклорні, академічні твори. У 2002 році йому присвоїли звання "на­родний самодіяльний". Хоровий колектив "Опіль­­­ські роси"  є пос­тійним учасником   та призером обласних і ре­гіональних оглядів, кон­курсів, фестивалів. Також у закладі діють 11 гуртків художньої само­діяль­ності, а, крім хору, звання народного має також  тан­цю­валь­ний колектив "Юність Опілля".

Світлана РОСКОШ.