Міський бюджет зазнав змін

Дата: 06.03.2018, перегляди: 159
Міський бюджет зазнав змін

Із загальної суми надходжень 24 млн. 723 тис. 616, 76 грн. було витрачено на: житлово-ко­му­нальне господарство та віднов­лення інфраструктури міста - 17млн. 359,4 тис. грн.; програму безоплатного медикаментозного забезпечення жителів міста - 1млн.391,1 тис. грн.; соціальний захист громадян - 826,1 тис. грн., підтримку  міських  закладів ос­віти - 242,4 тис. грн.; підтримку гро­мадських організацій - ФК "Ро­гатин" - 480 тис. грн.; МСК "Рок­солана" - 80 тис. грн.; під­тримку міськрайонної газети "Голос Опілля" - 90 тис. грн.; програму розвитку культури та туризму в місті Рогатині - 370 тис. грн. Крім того, міська рада фінансово забезпечувала проведення різ­них міських конкурсів, прос­віт­ницьких проектів, спортивних змагань; відзначення всіх істо­ричних дат та подій з життя громади.

На сесії внесено зміни до "Програми розвитку та фінан­сової підтримки житлово-кому­нального господарства міста Рогатина на 2018 рік", зокрема, 50 тис. грн. депутати виділили на підготовку міста до Великодніх свят.

Змін зазнав і міський бюджет на 2018 рік, передусім, через початок робіт з будівництва па­м'ятника Т.Шевченку в Рогатині. 66 тис. 432 грн. передбачено на розроблення проекту рекон­струк­ції скверу на вул. Шашкевича та встановлення пам'ятника і 426тис.грн. - на сам пам'ятник. Ос­кіль­ки міська рада вже дала хід цій задавненій справі, то депу­тати надали дозвіл міському голові в умовах Договору перед­бачити попередню оплату (аванс) в розмірі 50 % від суми на придбання (виготовлення) скульп­­­­тури Кобзаря.

З 1 березня на території місь­кої ради, згідно з рішенням сесії, встановлено туристичний збір - 1% від бази справляння збору. Це є місцевий збір, кошти від якого зараховують до місцевого бюд­жету. Платники такого збору - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають в Рогатин та отри­мують послуги з тимчасового проживання. Було виокремлено категорії осіб, які не платитимуть туристичний збір: особи, які пос­тійно проживають у місті; інва­ліди, діти-інваліди; ветерани війни; учасники ліквідації наслід­ків аварії на ЧАЕС; особи, які прибули за путівками на ліку­вання, оздоровлення та реа­білітацію; діти віком до 18 років; особи, які прибули у відрядження, а також дитячі лікувально-про­філактичні, фізкультурно-оздо­ровчі, санаторно-курортні зак­лади.

Сесія внесла зміни у "Програму безоплатного харчування одино­ких громадян похилого віку та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах", включивши до списку на харчування ще одну літню людину. Зараз коштом міського бюджету 39 рогатинців отримують гарячі обіди. Крім того, як зауважив  міський голова Сергій Насалик, уже від сьогодні це харчування буде дійсно гаря­чим. Для цього міська рада закупила 90 штук термокон­тей­нерів на суму 9 тис. 225 грн.

Згідно з новою редакцією Ста­туту територіальної громади міста Рогатина сесія міської ради ухвалила рішення внести до реєст­ру почесних звань за зас­луги перед громадою міста По­чесних громадян міста Рогатина: Любомира Антоновича Пирога - доктора медичних наук, зас­луженого діяча науки і техніки; Михайла Васильовича Воробця - краєзнавця, заслуженого вчителя України.

Ірина ТРЕТЯК.