Конкурс на управителя будинку

Дата: 23.01.2018, перегляди: 171
Конкурс на управителя будинку

Для цього буде створено конкурсну комісію та визначено перелік будинків, у яких немає об'єднань співвласників бага­токвартирних будинків. За інфор­мацією міськради, в Рогатині є 112 об'єктів, мешканцям яких належить визначитися з формою управ­ління багато­квартирного будинку, - створити ОСББ чи найняти управителя. Аналізуючи ситуацію в жит­лово-комунальному госпо­дарстві Рога­тина, заступник міського голови Микола Шинкар сказав: "Вже більше, як два роки набув чинності Закон про житлово-комунальні послуги, але його введення переносили. Наразі ми дійшли до тої точки, що потрібно керу­ватися нормами, визна­ченими цим законом, і приводити нашу житлово-комунальну сферу у відпо­відність до нього. Питання має дві складові - психологічну і фінансово-госпо­дарську. Психологічна складова полягає в тому, що абсолютна більшість жителів багатоквартирних будинків вва­жають: коли їхні будинки перебувають на балансі КП "Рогатинське будинко­уп­равління", то вся відповідальність за утримання, ремонт та капіталовкладення в інфраструктуру цих будинків - прямий обов'язок комунальної організації міської ради. Люди не розуміють, що це не є власність міськради чи власність гро­мади, а спільна власність людей, які в цьому будинку проживають. Рогатинська міська рада може виконувати різні ре­монти за двох умов: перша - коли ці роботи включені в тариф, друга - коли в нас розроблений механізм і затверджено процедуру співфінан­сування цих житлових будинків. Тому перший крок, який Рога­тинська міська рада робить для вре­гулювання таких відносин, - оголошення конкурсу на управителя багато­квар­тирного будинку. Балансоутримувача як такого згідно з новим законодавством немає, а є упра­витель - організація, яка управляє госпо­дарськими справами багатоквартирного будинку. Сьогодні ми маємо серйозні про­тиріччя, коли тарифи у всій Україні зат­верджені, а управителі не призначені. Тарифи, які пропонує КП "Рогатинське будинко­управ­ління", ділять­ся на дві групи. Перший тариф - це вивезення твердих побутових відходів (він є обов'язковим). Другий тариф скла­дається з чотирьох послуг, які стосуються технічного обслуговування, поточних ремонтів, утри­мання підвалів та місць загального корис­тування, їх освітлення. У ціну цих послуг входять тільки заробітна плата електрика і сантехніка та розхідні матеріали. Будинко­управління не має абсолютно ніяких прибутків з цих тарифів. Хочуть люди таких послуг - вони їх будуть отримувати, а не хочуть - самі ці роботи проводитимуть".

Тож члени виконкому ухвалили рішення про проведення конкурсу з призначення управи­теля багатоквартирного будинку в місті Рогатині, а до того послуги з утри­мання будинків і споруд та прибудинкових територій буде продовжувати надавати КП "Рогатинське будинкоуправління".

У ході засідання затвердили план роботи виконкому на перше півріччя. Наступні шість місяців члени виконавчого комітету розгля­датимуть питання, які стосуватимуться соціальних програм, творчих конкурсів, фінансово-госпо­дарської діяльності кому­нальних під­приємств, відкриття музею "Опілля", оздоровлення дітей та ін. Уже звикло, члени виконкому ухвалили рішення про одноразові грошові допомоги на загальну суму 40 тис. грн.

Ірина ТРЕТЯК.