Спільний алгоритм дій задля результату

Дата: 23.01.2018, перегляди: 181
Спільний алгоритм дій задля результату

Під час предметного спіл­ку­вання у робочому кабінеті Ігоря Васильовича заступник міського голови Рогатина Микола Шинкар, сільські голови сіл Дичок Євген Пізьо, Заланова Любомир Жмуд, Підкаменя Любомир Било, Черча Іван Клим, Виспи Ольга Гураль, Фраги Володимир Польовий та секретар Вербилівської сільської ради Ярослав Киященко, подяку­вавши депутату за співпрацю в минулому році, окреслили коло питань, котрі  прагнуть вирішити у своїх територіальних громадах на найближчу перспективу.

У 2017-му, зазначив І.Тринів, ми працювали за чітко визначеними кількома напрямками, зокрема екологічним, у результаті чого всі заплановані заходи на сьогодні практично виконано (придбано сміттєзбиральні автомобілі, контей­нери для ТВП). Утім, актуальним нині питанням залишається прид­бання спільно з міською радою асенізаційної машини. Разом з тим, саме життя висунуло на порядок денний у переліку нагальних проб­лем покращення якості води в Рогатині через мережу центра­лізованого водопостачання. Для запуску в дію станції пом’якшення води на Фундуші необхідно в рік близько 600 тис. грн. Відповідний запит депутат направив в обласну раду і сподівається на позитивний результат в рамках реалізації на теренах Прикарпаття цільової програми "Вода". Орієнтовно 2, 6 млн. грн. буде вкладено за сприян­ня І.Триніва у спорт­комплекс, зведення якого запла­новано в нинішньому році. Деталь­ніше зі звітом депутата обласної ради читачі "Голосу Опілля" змо­жуть ознайомитися в найближчих но­мерах районного часопису.

Разом з тим, І.Тринів визнав, що коли з міською радою за чітко напрацьованим планом уже реалізовано на основі депу­тат­ських запитів немало корисних справ у Рогатині, то  села у цьому сенсі поки що відстають. Тому потрібно негайно виправляти ситуацію. Ігор Васильович запро­понував сільським головам сфор­мувати програму з першо­чер­говими об’єктами інфраструк­тури населених пунктів, фінан­сування робіт на яких відстою­ватиме як депутат на обласному рівні влади.

Стан доріг, транспортне сполу­чення віддалених сіл із рай­цент­ром, налагодження механізму вивезення сміття, ремонт сільських доріг - коло цих та інших, не менш важливих, питань озвучили під час "круглого столу" сільські голови. Заступник міського голови М.Шин­­­кар пропонував через ра­йонну Асоціацію селищного та сільських голів ініціювати роз­робку та затвердження районної програми поводження з ТПВ. На думку сільського голови Дичок Є.Пізя, доцільно створити комісію для вивчення підготовлених сільсь­­­кими радами пропозицій та сприяння у їх реалізації з без­посереднім виїздом на місця. Сільсь­кий голова Фраги В.Польо­вий звер­нувся з проханням допо­могти громаді встановити через село тро­туари, оскільки із-за їх відсутності (засипали обочини лише камінням) дорослі мешканці, і що найстрашніше, діти до школи змушені рухатися проїжджою частиною цент­ральної траси з вели­кою інтен­сив­ністю руху тран­спорту. Оскільки у цьому селі вже були аварії зі смер­тельними нас­лідками, влада села готова про­фінансувати вста­новлення відео­камери, лиш би вона фіксувала швидкість руху авто і потім можна було б порушників притягнути до відповідальності.

У Вербилівській сільській раді на 2018 рік пріоритетним є ремонт дороги через Залужжя. Сільрада вже готує проектно-кошторисну доку­ментацію, плануючи вкласти  близько 120 тис. грн. власних коштів. Тож звертається до депутата підтримати їх у цій важливій справі, тим паче, що вже не один рік ця дорога слугує своєрідною об’їзною для велико-тоннажних фур, що їдуть в об’їзд цетральної частини Рогатина. За словами І.Триніва, нинішнього року область матиме орієнтовно 320 млн.грн. на сільські дороги. Що перепаде з цієї суми для Рогатинщини значною мірою залежить від наших обранців до найвищого предста­в­ницького органу Прикарпаття.

Автор цієї статті порушив перед депутатом питання, що ось уже півтора місяці турбує жителів села Потік, позбавлених поштового обслу­говування із-за того, що листоноша, яка добросовісно носила пошту з Черча на Потік всього лише за кількасот гривень в місяць, звіль­нилася з роботи, а охочих працювати за мізерну зарплатню (на 0,20-0,25 ставки) більше не знайшлося. Тож, обурені поточани на сільському сході звернулися до дирекції "Укрпошти", щоб вирішила це питання. З нашої ініціативи районна рада ухвалила на сесії відповідне звернення до керів­ництва держави щодо необхідності підвищення розміру оплати праці поштовикам. Однак, як мовиться, віз і нині там. А жителі Потока поки що залишаються без доставки їм додому пенсії, листів, передплачених газет і журналів. Ігор Васильович із розу­мінням поставився до болючої проб­леми сільських жителів та пообіцяв їм допомогти.

 

Ольга  КОНОПАДА.