За мир в Україні

Дата: 18.12.2017, перегляди: 74
За мир в Україні

Свято народної творчості, зігріте християнською любов’ю  та непідкупною щирістю людських сердець, відобразило все те найкраще з аматорської творчості у царині духовної пісні, що вдалося підготувати нашим края­нам та пре­зентувати на гарний наст­рій учас­никам ра­йонних уро­чистостей. До фес­ти­вальної про­грами ввій­шли 16 вис­тупів аматор­ських ко­лек­тивів та со­лістів, які визнані журі най­кра­щими під час від­біркових етапів. Втім, за словами Р.Гри­нишина, усі 38 ко­лек­тивів-учас­ників від­бір­кових етапів, що від­булися в смт Бу­ка­чівці, селах Чесники, Воскре­синці та м.Ро­гатині, в районному бу­динку куль­­тури, дос­тойні на­шого схвалення й на­лежної оцінки, адже це люди, які, не шко­дуючи вільного часу, залюбки ходять на ре­петиції, вдоско­­налюють власну май­стерність, бо праг­нуть по­дарувати нам, глядачам, приємні хвилини естетичної насолоди. Крім того, дитяча школа мистецтв ім. Б.Кудрика, після про­ве­деного в її стінах огляду-конкурсу, теж запропонувала до про­грами фес­тивалю оригінальні номери.

Родзинкою нинішнього фестивалю було те, що на районній сцені виступили нові солісти, колективи, зокрема з від­далених від районного центру сіл, які показали себе з якнайкращої сторони, а також гості фестивалю: НАХК "Га­личанка" РБК; володарі гран-прі об­ласного фестивалю "Родинні скарби Прикар­паття" - народний аматорський родинний ансамбль Наритників  та дует бандуристів у скла­ді Світлани Дученко та Юлії Вась­ків (ке­рівник Марія На­ритник) - пе­ре­мож­ці об­лас­ного фес­тивалю ду­ховної пісні у ни­нішньому році (на фото). Сим­­­­во­ліч­но, що са­ме цього дня, 7 груд­ня, зі сцени ра­йонного фес­­­ти­валю про­зву­чала пісня "Навчи мене, Боже" на му­зику світлої пам’яті о.Во­ло­ди­мира На­рит­ника - незмін­ного учас­ника ра­зом зі своїм сімейним ан­самблем районних фес­ти­ва­лів духовної пісні, якому б нині випов­нилося 56 років…

Анастасія Генега (м.Рогатин, аграрний коледж), Вероніка Малафій (клуб с.Прио­зерне), Софія Семчук (клуб с.Діброва), вокальний ансамбль клубу с.Загір’я (кер. Мирослава Дзера), Вікторія Наконечна (клуб с.Підмихайлівці), Ольга Гірник  (ДШМ ім.Б.Кудрика), вокальний ан­самбль "Вербиченька" (на фото) (кер. Оксана Панчишин) та Христина Гойсан (клуб с.Руда), Мар’ян Гризак (будинок куль­тури с.Козарі), Роман Ціпура (клуб с.Журів), Олена Маслій, сімейний дует Христини та Ольги Наконечних (будинок культури с.Потік) - усі учасники свят­кової програми силою мистецтва, своїм багатогранним талантом дарували людям прекрасне, створюючи в залі неповторну ауру торжества Духа над усім земним, буденним, зігріту нашою синівською любов’ю до Творця світу та Небесної Заступниці - Пресвятої Богородиці. Тематична композиція "Серце Янгола" у виконанні танцювального колективу "Барвінок" (кер. Людмила Мельник) та солістки Ярини Мацуй школи есте­тичного виховання учнів стала завер­шальним акордом мистецького заходу, що теплою згадкою залишиться у пам’яті всіх, хто завітав на свято.

Учасники фестивалю, а також спів­організатори та члени журі відзначені подяками голови районної ради.

 

Ольга КОНОПАДА.

 

Прикріплені фото
IMG_0304.png IMG_0319.png