Тут молодь стає самодостатньою

Дата: 29.11.2017, перегляди: 69
Тут молодь стає самодостатньою

Ще 5 років тому виникало питання, де працевлаштувати наших випуск­ни­ків, а сьогодні товаровиробники району самі просять нас дати хороших студентів після закінчення коледжу на роботу, - зазначив, виступаючи перед багаточисельною аудиторією педа­го­гічної, студентської, батьківської громадськості директор навчального закладу, заслужений працівник сільського господарства України, депутат обласної ради Ігор Тринів і підкреслив: рогатин­ський аграрний коледж - серед найкра­щих закладів України, що забезпечує ґрунтовні знання і належний рівень виховання своїм студентам. Наш аграрний коледж є своєрідною визитівкою Рогатина та відіграє важливу роль у життєдіяль­ності міста і району в цілому, - зауважив у коментарі для “ГО” заступник міського голови Рогатина Микола Шинкар - почесний гість із числа запрошених на урочистості.

Яскравим свідченням того, що рога­тинський нав­чальний заклад слави­ть­ся своїми високими ре­зультатами як у навчанні, так і в різно­манітних заходах культурно-просвітни­цького та спор­тив­ного напрямків стало вру­чення бага­тьом сту­дентам гра­мот від дирек­ції коледжу та сту­дентського профкомітету. Удостоїлися почесних нагород керів­ництва коледжу та просфпілки праців­ників і старші настав­ники молоді - викладачі та майстри виробничого нав­чання, завдяки яким юнаки і дівчата у стінах навчального закладу стають самодостатніми, всесто­ронньо озброє­ними сучасними знаннями аграрної науки, готовими до самостійного дорослого життя.

Теплі й щирі слова вдячності пролу­нали цього святкового дня на адресу батьків студентів, котрі довірили нав­чання і виховання дітей саме навчальному закладу в Рогатині. Батьків студентів, які особливо відзначилися в навчанні, гро­мад­­ському житті коледжу, також наго­родили подяками. Серед них -  2 учасників антитерористичної операції, а загалом в коледжі близько 18 студентів, батьки котрих є учасниками АТО.

Неповторна аура багатих національно-культурних традицій панувала цього дня на сцені і втілювалася в прекрасних художніх композиціях, танцювальних номерах, сольних виступах, інсценівках. Із притаманними студентству безпосеред­ністю, оригінальністю, почуттям гумору, підкріпленими вмінням дарувати людям прекрасне, юнаки та дівчата дивували високим рівнем виконання, артистич­ністю, багатьма талантами, котрими їх наділив Господь.

Приємним і вельми очікуваним у колективі доповненням до урочистостей стало освячення транспортного засобу, отриманого завдяки старанням І.Триніва для потреб коледжу. Чин освячення провів митрофорний протоієрей о.Дмитро Бігун у присутності святочної громади. Власне, самі викладачі та майстри виробничого навчання добре постаралися, щоби за короткий час автобус після проведеного їхніми руками капітального ремонту виглядав, як новий, був надійним в експлуатації та ще багато років слугував незамінним транспортним засобом для поїздок студентів до місць виробничої практики.

Олена КУЛИНЧАК.