Влада - громада: відносини мають бути паритетними

Дата: 13.11.2017, перегляди: 96
Влада - громада: відносини мають бути паритетними

Головний фінансовий документ міста  у дохідній частині виконано на 83,5%. Серед об’єктивних причин такого показника є не поступлення акциз­ного податку, субвенції з обласного бюджету, зменшення надходжень єдиного по­датку з юридичних осіб та земельного податку у зв’язку зі зменшенням ставки останнього із названих. Сесія відзначила, що де­в'ятимісячний показник виконання дохідної частини міського бюджету на сьогоднішній день є неактуальним, адже тимчасове зупинення поступлень акцизу, внас­лідок чого бюджет міста у третьому кварталі недоотримав біля 1,7 міль­йона гривень, ліквідовано. Зараз ці кошти надійшли  у повному обсязі, що ліквідувало розрив у виконанні дохідної частини міської казни. 

Щодо фінансування потреб міста. У структурі видатків більше 8 млн. грн. становлять витрати на житлово-комунальне госпо­дар­ство, понад 700 тис. грн. спрямовано на соцзахист населення, 880 тис. грн. - субвенцію районному бюджету (680 тис. грн. - для реалізації програми безкош­товної медицини, 30 тис. грн. - для проведення комп’ю­терної томо­графії, 170 тис. грн. - за програмою під­тримки закладів ос­віти). Спор­тивна галузь отримала з міської скарбниці 248 тис. грн., а на під­тримку  гро­мадянського сус­пільства про­фі­нансовано 820 тис. грн. Іншим рі­шенням сесії внесено зміни до бюджету м.Рогатина, в якому вра­ховано субвенцію обласного бюджету в сумі 200 тис. грн. на будівництво першої черги кана­лізаційної мережі в забудівельному масиві "Північний", а також всі зміни до міських цільових програм, які ухвалено рішеннями сесії.

Знаємо, в м.Рогатині розташовано три кладовища. Відповідно до чин­ного законодавства утримання місць поховання - справа родичів померлих, усі решта роботи, пов’язані з благо­устроєм території, міська рада забез­печує за окремими цільовими програ­мами.  Депутати затвердили Порядок функціонування та утримання кла­довищ у Рогатині, який чітко рег­ламентує вимоги до розміщення та облаштування цвинтаря, реєстрації поховань та перепоховань, обліку надмогильних споруд, а також виз­начає обов’язки і права громадян щодо утримання могил. Як свідчить практика, такий документ є вимогою часу. Його неухильне дотримання як усіма громадянами, так і кому­нальними службами сприятиме тому, щоб місця вічного спочинку наших родичів мали належний вигляд, адже добре відома усім істина: рівень цивілізованості кожної нації оці­нюють, перш за все, за її відношенням до могил своїх предків.

За пропозицією міського голови С.Насалика міська рада  винесла на розгляд та обговорення депутатів проект "Правил розміщення зов­нішньої реклами в м.Рогатині". Цей проект регуляторного акта, після Правил благоустрою, входить до  числа найоснов­ніших, що встановлює за­гальні пра­вила і обов’язки пове­дінки в Рогатині щодо рекламної діяльності. Розгляд депутатами проекту - це лише перший крок на шляху набуття документом законної сили. Після врахування депутатських пропозицій проект буде розміщено в газеті "Голос Опілля" для гро­мадського обговорення, відтак міська рада направить його до Державного комітету з питань регуляторної політики і Антимонопольного комі­тету для проведення відповідних експертиз та отримання висновків. Завершальним етапом стане ухва­лення документа сесією міськради орієнтовно в січні-лютому наступ­ного року.

Під час обговорення низки важ­ливих господарських питань життя міста очільник Рогатина С.Насалик наголосив на тому, що міська рада й надалі спрямовуватиме зусилля та значні фінансові ресурси для того, щоб місто ставало привабливішим, під’їзди багатоповерхівок охай­нішими, а дітвора мала можливість безпечно відпочивати на сучасних дитячих майданчиках. Однак, і гро­маді не слід забувати про свій обо­в’язок не залишатися пасивними у громадському житті міста, адже мешканці є також учасниками про­цесів, що відбуваються в ньому. Тому влада закликає рогатинців до паритет­них відносин, які вже починають поступово вибудовуватися на прак­тиці. Йдеться, передусім, про те, що комунальні служби і в наступному році приділятимуть більше уваги тим будинкам, мешканці яких справно платять за послуги, розуміючи, що це їхній прямий обов’язок як членів громади. Було б добре, щоби люди взяли до уваги на щодень таку просту аксіому: "Сплатив за комуналку - тоді й прибудинкова територія буде в належному стані".

Олена КУЛИНЧАК.