Чи готове міське господарство до зими

Дата: 06.11.2017, перегляди: 111
Чи готове міське господарство до зими

Бюджет виконано на 92,2 %  і тільки через те, що у липні, серпні та вересні не надходили відраху­вання від акцизного збору. Проте, за сло­вами міського голови Сер­гія Наса­лика, ситуація наразі врегульована, і за 10 місяців бюджет буде виконаний на 100%.

Обговорювали члени викон­кому і готовність житлово-кому­нального господарства міста до роботи у зимовий період. Як зазначила на­чаль­ник відділу підприємництва, власності та земельних ресурсів Світлана Колос, кожне з кому­наль­них підприємств провело низку за­ходів, готуючись до діяльності взимку. "Рогатинське будинко­управ­ління" почистило та відре­монтувало димоходи в багато­квартирних бу­динках та частково провело облаш­тування відмосток навколо бага­топоверхівок на вул. Липовій. КП "Благоустрій-Р" за­паслось піщано-соляною суміш­шю для підсипання доріг і тро­туарів, підготувало транс­порт­ні засоби. Подбало про захист кому­нікацій і ДП "Рогатин-Во­до­канал". До настання морозів викон­ком доручив комунальникам завер­шити всі необхідні роботи.

Почався опалювальний сезон, тож міську раду турбують стан проти­пожежної безпеки та профілактика виникнення пожеж. Задля цього виконком зобов'язав КП "Рога­тин­ське будинкоуправління" забезпе­чити проведення протипожежних заходів з приведення житлового фонду міста у належний безпечний стан. Йшлося і про роз'яснювальну роботу серед населення щодо пра­вил пожежної безпеки у житловому секторі.

На засіданні також розглянули питання, що стосувались впоряд­кування адресних номерів, виді­лення земельних ділянок під будівництво тощо.

 

Ірина ТРЕТЯК.