"Святий обов'язок союзянок - порятувати українське в Україні"

Дата: 06.11.2017, перегляди: 100
"Святий обов'язок союзянок - порятувати українське в Україні"

Спочатку заснували філію ма­тірного Львівського товариства "Жіноча громада", яку очолювала Аркадія Гургула, а згодом това­риство перейменували в Союз ук­раїнок.

Із старих світлин 30-их років ХХ ст. та пожовклих сторінок "Жіночої долі", "Нової хати", що й понині збереглись від моєї бабусі Анни Антоневичевої, котра була голо­вою СУ с.Бабинці (тепер Рогатин) у 1931-1939 рр., із маминих розповідей, споминів набагато старшої її сестри Лесі - союзянки виразно постає в уяві організаційна діяльність задля гур­тування жінок. Тоді роз­горнули жваву роботу гуртків, проводили заняття з куховарства, крою та шиття. Союзянки виїжджали з рефератами освітньої тематики в села, влаш­товували фестини, забави, концерти на честь Т.Шевченка, І.Фран­­ка, О.Кобилянської, Л.Ук­раїнки, ставили вистави для дорослих та дітей, вчились співу. Музичним регентом був С.Кривоус. Разом з "Просвітою" збирали кошти на на­родний дім.

 Так тривало до 1939 року, коли СУ перестав існувати з відомих причин. Нова влада не визнавала національного патріотизму, але свята справа ожила на початку 90-их.

Союз українок на Рогатинщині відновив свою діяльність у червні 1991 р. (міський осередок - Любов Тиха), а в лютому 1993 р. утворилась Рогатинська філія (голова - Віра Мединська) на базі осередків м.Ро­гатина, сіл Дегови, Черча, Пукова, Княгинич, Стратина, Кліщівни, Ба­бухова і Підгороддя.

Робота осе­редків є багатогранною і охоплює різні напрямки: про­світ­ницький, бла­годійний і громадсько-політичний. Сьогодні СУ нараховує 157 член­кинь, який очолює автор цієї пуб­лікації (з 2002 року). У районі діють 4 молодіжних осередки "Мо­лода українка" (керівники: Ірина Попик, Ольга Крупка, Христина Звіришин, Ірина Бандура) та Школа шляхетної українки. Організацією щорічно проводяться різноманітні районні заходи. Варто зазначити, що в між­народному конкурсі "Мій рідний край" взяли участь 20 пред­ставників Рогатинського району (кер. В.Ме­динська). Група союзянок по­бувала з культурно-мистецькою програмою у Франції, Польщі, Біло­русі та Литві. Організація має зв’язки з СУ Аме­рики, Англії, Австралії, Канади, Польщі та Німеччини.

Ціла плеяда жінок, нині знаних і незнаних, вкладали у високоідейну справу СУ своє серце заради про­будження національного духу, вихо­вання молоді, задля побудови ук­раїнської держави, розвитку її куль­тури, відродження пісень, наших традицій, звичаїв, обрядів. Саме тому СУ має таку славну історію, бо кожна з його членкинь зробила свій по­сильний внесок.

Ні тоді, в часі І-ої Світової війни, ні трохи згодом, ні зараз - усі, хто свідомо ставав і стає в ряди жіночого руху, не шукали і не шукають осо­бистої слави чи якоїсь винагороди, а, перш за все, розуміли і навчали молодих того, що роль СУ Рогатин­щини невід'ємна у загальному русі жі­ноцтва України і світу за перемогу Добра, Правди і Любові.

СУ минулого року в День сою­зянки, в свято Віри, Надії, Любові, урочисто відзначив 25-річчя відро­дження організації в районі.

Мусимо крок за кроком відро­джувати духовність, зруйновану мораль, передавати молодим наші  багаті традиції і звичаї, плекати рідну мову, пісню. Святий обов'язок союзя­нок - по­рятувати українське в Украї­ні, любити її, працювати для неї, бути для всіх прикладом і передавати знання іншим.

У часі ювілею приносимо най­щиріші вітання членкиням нашої районної організації. Наснаги вам і більш активної подальшої праці, яку  вкладаєте на добро Україні і україн­ським жінкам. Хай будуть довгими та щасливими даровані вам Богом дні й роки.

Нехай вам завжди всміхається доля, а добрий Податель Благодаті щедро одаровує вас і ваші сім'ї здоров'ям, глибокою  Вірою, Надією і Любов'ю.

На урочистості з нагоди 100-літнього ювілею, що проходили в обласній філармонії 28 жовтня, з'їхались союзянки району та міста. Представляв Рогатинщину найкращий осередок краю - "Молода Українка" с. Пукова під керівництвом голови Ольги Крупки. Блискучий виступ учасників літературно-танцювальної композиції "Нам треба сили в цей тривожний час" (танцювальний керівник Юлія Муховська) вдало доповнили піснею "Боже, Ти з нами" у виконанні ансамблю союзянок м.Рогатина "Берегиня" (керівник Ольга Вдовичин).

Члени ради нашої організації висловлюють подяку міському голові Сергію Насалику за надання транспорту та голові РДА Петру Білінському за виготовлення стенду для обласного музею.

Уляна МАРТИНЮК, голова міськрайонної організації Союзу українок.