Сотня місцевих рад претендує на перемогу

Дата: 09.10.2017, перегляди: 150
Сотня місцевих рад претендує на перемогу

 Водночас, з попередніх кон­курсів залишились такі пріоритети, як будівництво (реконструкція, ка­піталь­ний ремонт) систем водо­постачання та розвиток пожежно-рятувальних підрозділів добро­вільної пожежної охорони. Оціню­вати проекти буде експертна комісія, відтак рада конкурсу реко­мен­ду­ватиме голові обласної ради виз­начити переможців. На визначення кращих проектів впливатиме вико­нання місцевими радами попередніх проектів. Згідно з Положенням про конкурс органи місцевого само­врядування, які не виконали проект, не будуть допущені до участі у наступному конкурсі.

Із нашого району у VІІІ облас­ному конкурсі проектів та програм роз­витку місцевого самоврядування беруть участь лише 5 місцевих рад, якими підготовлено 6 проектів,  тоді, як, наприклад, Тлумацьким - 20, Долинським -16, Надвірнянським -15. Найактивніше себе проявили Тлу­мацька міська рада об'єднаної терито­ріальної громади Тлумацького ра-йону, яка подала 7 проектів, Оле­шанська сільська рада об'єднаної територіальної громади Тлумацького району - 6 проектів та Надвірнянська міська рада - 5 проектів.

Рогатинська міська рада підго­тувала проект "Облаштування при­міщення та експозиційне наповнення  площі "В'язниця у Рогатині", як частини музею "Опілля". Усі проекти, направлені на конкурс нашими сільсь­кими радами, пов’язані із працею на землі. Так, Конюшківська сільська рада розробила проект "Сільсь­когосподарська обслуговуюча ко­операція з вирощування та переробки топінамбура, оптимізація логістичних каналів - важливий чинник ефек­тивного господарювання та розвитку села Конюшки"; Липівська сільська рада - два проекти: "Сприяння розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на тери­торії Липівської сільської ради шляхом надання послуг членам особистих селянських господарств у заготівлі кормів і підготовці молока до реалізації" та "Підтримка розвитку фермерських господарств сімейного типу на території Липівської сільської ради"; Путятинська сільська рада - "Надання підтримки у здійсненні заходів, спрямованих на збільшення врожайності та доданої вартості сільськогосподарських культур шляхом стимулювання розвитку фермерських господарств сімейного типу на території Путятинської сільської ради"; Вербилівська сіль­ська рада - "Розвиток фермерства - перспектива села".

Нагадаємо, що у VІ обласних конкурсах "Громада кращого дов­кілля", "Краща спортивна громада", "Краща етнокультурна громада” за звання переможців змагаються також Путятинська, Підгородянська  сіль­ські та Рогатинська міська ради.

Олена КУЛИНЧАК.